internista, kardiolog

Dr Vraneš je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2000. godine.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije.

Specijalizaciju je završila na VMA, gde trenutno radi na Klinici za kardiologiju i urgentnu internu medicinu. Bila je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • kardiološke preglede
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuku za dalju terapiju
  • ultrazvuk srca
  • ergometriju
  • 24-satni holter monitoring EKG-a
  • 24-satni holter monitoring krvnog pritiska

Objavila je više publikacija u domaćim i stranim časopisima. Aktivni je učesnik na domaćim i stranim kongresima. Član je Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, kao i Srpskog udruženja za atrijalnu fibrilaciju.

Dr Vraneš obavlja preglede na engleskom jeziku.

Nazad