lekar opšte prakse

DR DUNJA SAVIC
Dr Babović je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu 2013. godine.
Trenutno je na specijalističkim studijama iz oblasti radiologije u Kliničkom centru Srbije.

Od 2014. godine radno iskustvo stiče u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • sve vrste pregleda iz opšte medicine
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • ultrazvučne preglede abdomena i male karlice
  • ultrazvučne preglede štitne žlezde i mekih tkiva vrata
  • tumačenje klasičnih radiografskih nalaza grudnog koša i abdomena
  • zbrinjavanje pacijenata u hitnim slučajevima

U slobodno vreme uživa u muzici, šetnjama i obilasku umetničkih galerija.

Nazad