hematolog

Doktor Milivojević je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. godine.

Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz hematologije.

Preko 30 godina radi na Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • opšte internističke preglede
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • preglede bolesnika koji boluju od hematoloških bolesti
  • punkciju i biopsiju koštane  srži,
  • FNAB (fine needle aspiration biopsy) limfnih žlezda

Tokom karijere, dr Milivojević se usavršavao na Šaretovom institutu za rak u Jerusalimu, Lajnekovom institutu u Parizu i Klivlendskoj klinici u SAD. Tokom studija dobio je dve prve nagrade iz eksperimentalne i kliničke medicine.

Objavio je oko 70 radova na domaćim i inostranim kongresima i sarađivao sa redakcijom časopisa Journal of American Medical Association.

U slobodno vreme se bavi etimologijom, tenisom, skijanjem i alpinizmom. Voli da čita i kupuje savremenu beletristiku, bez pretenzija na cundoku (japanski izraz za „gomilanje nepročitanih knjiga).

Obavlja preglede na engleskom jeziku.

Nazad