pedijatar imunolog


Dr Petrović je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine.
Specijalista je pedijatrije sa supspecijalizacijom iz alergologije i imunologije. 

Radi na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”. Bila je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • sve vrste pedijatrijskih pregleda
  • alergološke preglede odraslih i dece
  • reumatološke preglede odraslih i dece
  • imunološke preglede odraslih i dece
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju

Dr Petrović govori engleski jezik.