lekar opšte prakse

Maja Stanković
Dr Marković je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2015. godine.
Trenutno obavlja specijalističke studije iz interne medicine u Kliničkom centru Srbije.
Radno iskustvo sticala je na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Srbije i u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • sve vrste pregleda iz opšte medicine
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • tumačenje klasičnih radiografskih nalaza grudnog koša i abdomena
  • zbrinjavanje pacijenata u hitnim slučajevima

Autor je i koautor više naučnih radova iz oblasti kardiologije objavljenih u domaćim i stranim časopisima.
Redovni je učesnik domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma iz oblasti kardiologije.

U slobodno vreme se bavi slikarstvom.

Obavlja preglede na engleskom i nemačkom jeziku. Služi se španskim jezikom.

Nazad