internista, pulmolog

Dr Stojanović je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz pulmologije.

Radno iskustvo sticala je na pulmološkom odeljelju KBC Bežanijska Kosa gde se sada nalazi na mestu šefa pulmološkog odseka. Bila je konsultant Doma Zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  •   sve vrste pulmoloških pregleda
  •   tumačenje rezultata spirometrije
  •   tumačenje laboratorijskih analiza i dijagnostičkih procedura
  •   postavljanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  •   savete i preporuke za dalju terapiju
Nazad