lekar opšte medicine

DR JELENA STAMENKOVIC

Dr Stamenković završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2003.godine.

Od 2007. do 2010.  bila je zaposlena u Domu zdravlja Lazarevac, sa iskustvom rada u hitnoj službi.
Nakon toga je karijeru nastavila u privatnoj bolnici, gde je osam godina provela kao lekar opšte prakse sa dežurstvima u bolnici i radom u kol-centru.
Poseduje veliko iskustvo u kućnim posetama.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njen posao obuhvata:

  • kliničke preglede
  • EKG
  • alergološke kožne probe
  • očitavanje rezultata PPD probe

Dr Stamenković obavlja preglede na engleskom jeziku.

Nazad