internista, kardiolog

lidija_jevdjic

Dr Lidija Jevđić završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996. godine.

Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije.

Od 1997. do 2017. godine zaposlena je u Kliničkom centru Srbije na Klinici za kardiovaskularne bolesti kao i Klinici za ginekologiju i akušerstvo.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • dijagnozu i lečenje internističkih bolesti
  • lečenje dijabetesa, metaboličkog sindroma i njihovih komplikacija
  • lečenje bolesti pluća
  • lečenje bolesti krvi i poremećaj koagulacije
  • lečenje poremećaja štitne žlezde
  • lečenje gastrointestinalnih poremećaja
  • preoperativnu pripremu pacijenata
  • praćenje operisanih pacijenata
  • kardiološke preglede
  • ultrazvuk srca

Uža sfera interesovanja dr Jevđić je praćenje i lečenje internističkih bolesti u trudnoći i dojenju.

Autor je mnogih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, kao i predavač na mnogim domaćim i međunarodnim kongresima.

Autor je poglavlja „Kardiovaskularne bolesti u trudnoći” u udžbeniku „Anestezija u akušerstvu” i koautor poglavlja „Dijabetes mellitus u trudnoći” u udžbeniku ,,Ginekologija i akušerstvo”.

Dr Jevđić je član kardiološke radne grupe Imaging, kao i udruženja ECHOS Srbija.

Majka troje dece.

Nazad