hematolog


Dr Purić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2001. godine.

Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz hematologije.

Zaposlena je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu na Odeljenju za hematološku onkologiju od 2004. godine.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • hematološke preglede
  • terapiju hematoloških oboljenja
  • utvrđivanje indikacija za laboratorijske analize i tumačenje rezultata u cilju dijagnostikovanja anemije
  • lečenje anemije
  • sternalne punkcije

Uža sfera interesovanja dr Purić jesu limfoproliferativne bolesti.
Član je mnogih profesionalnih udruženja u zemlji, uključujući i Srpske limfomske grupe, Srpske mijelomske grupe i UMOS.
Stekla je veliki broj stručnih priznanja i sertifikata.

U slobodno vreme bavi se plivanjem.
Dr Purić obavlja preglede na engleskom jeziku.

Nazad