kardiolog

Dr med. Velibor Jovanović  završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije.

Radno iskustvo je stekao radeći u Kliničkom centru Srbije na Klinici za urgentnu kardiologiju, Klinici za kardiologiju, Klinici za kardiohirurgiju  i u Pejsmejker centru.

U Pejsmejker centru Kliničkog centra Srbije radi poslednjih 15 godina gde je i načelnik odeljenja polunitezivne nege.

Svakodnevno obavlja implantacije pejsmejkera, kontrole i podešavanje rada pejsmejkera, ekspertske procene potrebe za ugradnjom pejsmejkera kao i kardiološko – aritmološke preglede.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • Kontrolu i podešavanje pejsmejkera
  • Ekspertsku procenu potrebe za ugradnjom pejsmejkera
  • Kardiološko – aritmološke preglede
  • Očitavanje i analizu 24h, 48h ili 72h holter monitoring EKG-a
  • Očitavanje i analizu 24h holter monitoringa krvnog pritiska
  • Utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • Savetovanje i preporučivanje terapije
  • Tumačenje laboratorijskih i rezultata drugih dijagnostičkih analiza

Objavio je više radova u domaćim i stranim stručnim časopisima. Aktivni je učesnik domaćih i stranih kongresa, seminara i radionica. Član je Evropskog udruženja kardiologa (European Society of Cardiology), European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Failure Association (HFA), Acute Cardiovascular Care Association (ACC) i Udruženja kardiologa Srbije.

Dr med. Jovanović obavlja preglede i na engleskom jeziku.

Nazad