opšti hirurg

DR ZORKA INIC

Dr Inić završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2008. god.

Specijalista je opšte hirurgije.

Od 2009. godine, dr Inić je zaposlena u službi hirurgije na Institutu za onkologiju i radiologiju (IORS) u Beogradu. Tokom svog rada na IORS, samostalno je uradila veliki broj onkoloških operacija, najviše karcinoma dojke, štitne žlezde i paratiroidnih tumora i melanoma.

U Opštoj bolnici “Aurora” njen posao obuhvata:

  • sve tipove onkoloških pregleda
  • operacije kožnih proomena (melanomi, PCC, BSC)
  • operacije dojki
  • operacije štitne žlezde

Dr Inić je autor ili koautor velikog broja radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Prisustvovala je mnogim svetskim i lokalnim kongresima, na kojima je imala prihvaćene radove sa usmenim izlaganjem.

Doktorirala je 2015. godine.

Član je Američkog udruženja kliničke onkologije (ASCO), Evropske škole onkologije (ESO) i Evropskog društva za medicinsku onkologiju.

Hobi su joj fitnes, tenis, knjige i putovanja.

Nazad