dermatolog


Dr Šoć je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. godine. 

Specijalista je dermatovenerologije.

U lečenju dermatoveneroloških bolesti ima 33 godine radnog iskustva, stečenog u Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti u Beogradu. Bila je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • dermatološke preglede
  • tumačenje laboratorijskih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • dermatoskopiju
  • uklanjanje polipa i bradavica

Dr Šoć je član Udruženja dermatologa Srbije.

Aktivno učestvuje na svim domaćim skupovima posvećenim dermatovenerologiji.

Nazad