opšti i vaskularni hirurg


Dr Matić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1998. godine.
Specijalista je opšte hirurgije sa supspecijalizacijom iz vaskularne hirurgije. 

Radi na Klinici za vaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • sve vrste vaskularnih pregleda
  • kolor-dopler krvnih sudova ekstremiteta
  • hirurške intervencije na karotidnim arterijama, abdominalnoj aorti i perifernim arterijama
  • hirurške intervencije na površnom venskom sistemu (klasična, endovenska)

Autor je i koautor 18 radova, koji su objavljeni u stranim i domaćim časopisima.
Aktivni je učesnik na stranim i domaćim kongresima, kao i predavač u Školi za ultrasonografsku angiološku dijagnostiku pri Institutu za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”.

Koautor je dva poglavlja zvaničnog udžbenika iz Hirurgije za studente stomatologije Stomatološkog fakulteta u Pančevu, kao i dva poglavlja u knjizi „Indikacije u arterijskoj rekonstruktivnoj hirurgiji”.

Dr Matić govori engleski jezik.