endokrini hirurg

Dr Živić završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Specijalista je endokrine hirurgije.

Radio je u Centru za endokrinu hirurgiju pri Kliničkom centru Srbije i na odeljenju Onkološke hirurgije u bolnici u Hamelburgu u Nemačkoj. Bio je načelnik Odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede na Klinici za hirurgiju pri KBC „Dr Dragisa Mišović“ u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

  • hirurške preglede
  • ambulantne hirurške intervencije
  • Loboistektomija štitne žlezde
  • Totalna tiroidektomija sa disekcijom vrata
  • Minimalno invazivna hirurgija štitne žlezde
  • Minimalno invazivna paratireoidektomija

Oblasti istraživanja dr Živića su tiroidna hirurgija, tumori štitne žlezde i ambulantna hirurgija. Član je mnogih domaćih i inostranih stručnih udruženja uključujući Udruženje onkoloških hirurga Srbije i Udruženje endokrinih hirurga Srbije. Autor i koautor je velikog broja stručnih radova.

Dr Živić govori nemački i engleski jezik.

Nazad