lekar opšte medicine

smiljana-krstic
Dr Krstić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2014. godine.

Trenutno pohađa specijalističke studije iz ginekologije i akušerstva u Kliničkom centru Srbije.

Pripravnički staž je završila u Kliničkom centru Srbije i Domu zdravlja Zvezdara. Radila je u Domu zdravlja ¬„Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • sve vrste pregleda iz opšte medicine
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacije za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • ultrazvučne preglede abdomena i male karlice
  • ultrazvučne preglede štitne žlezde i mekih tkiva vrata
  • zbrinjavanje pacijenata u hitnim slučajevima

Dr Krstić ima sertifikat o završenoj edukaciji iz oblasti ultrasonografije štitne žlezde, abdomena i mekih tkiva.Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

U slobodno vreme se rekreativno bavi sportom, crtanjem i muzikom.

Nazad