internista


Dr Čaprić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994. godine.
Specijalista je interne medicine. 

Radi kao lekar Ambasade Italije u Beogradu. Bila je konsultant Doma zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • internističke preglede
  • tumačenje laboratorijskih analiza i postavljanje dijagnoze
  • savete i preporuke za terapiju
  • ultrazvuk srca i kolor-dopler srca i krvnih sudova srca
  • ultrazvuk abdomena
  • 24-satni holter monitoring EKG-a
  • 24-satni holter monitoring krvnog pritiska

Govori engleski, italijanski, francuski i španski jezik.
U slobodno vreme se bavi plesom i svira klavir, uživa u skijanju, klizanju i tenisu.

Nazad