opšti hirurg


Dr Milosavljević je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu XXXX. godine.
Doktorand je na doktorskim akademskim studijama iz oblasti kliničke i eksperimentalne hirurgije. 

Ima 8 godina radnog iskustva u oblasti opšte hirurgije. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • sve vrste hirurških pregleda
  • sve vrste intervencija u lokalnoj anesteziji- uklanjanje mladeža, lipoma, ateroma, operacije uraslog nokta, incizije i drenaže apscesa, itd.
  • sve vrste intervencija u opštoj anesteziji- operacije preponske kile, laparoskopske operacije žučne kese, apendektomije, itd.

Dr Milosavljević je kao autor i koautor objavio više radova u međunarodno priznatim časopisima. Član je Udruženja endoskopskih hirurga Srbije.

Nazad