defektolog logoped

photo
Maja Mladenović je završila Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu 2003. godine.

Od 2003. godine radi kao defektolog logoped.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • sistematski pregled dece
  • procenu razvoja govorno-jezičkih sposobnosti
  • procenu artikulacionih i grafomotornih sposobnosti
  • logopedski tretman celokupne govorno-jezičke patologije kod dece i odraslih