neurolog

Dr Alčaz je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981. godine. Specijalista je neuropsihijatrije.

Završila je i edukaciju iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije, autogenog treninga i kliničke hipnoterapije.

Već 15 godina je stalni sudski veštak, a trenutno i načelnik Službe za stacionarno lečenje u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu. Bila je dugogodišnji konsultat Doma zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

 • lečenje različitih adikcija
  • – narkomanije
  • – alkoholizma
  • – zavisnosti od duvana
  • – zavisnosti od kocke
  • – zavisnosti od interneta
 • farmakoterapiju i psihoterapiju anksioznih, afektivnih i drugih psihijatrijskih poremećaja
 • sudska veštačenja

Dr Alčaz je objavljivala mnoge radove iz oblasti bolesti zavisnosti, među kojima se ističu:

M. Kovačević, S. Vučetić Arsić, S. Alčaz. Zavisnosti od psihoaktivnih supstanci i angažman Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Beogradu u integrisanom delovanju u prevenciji, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti. In: Dimitrijević I, editor. Bolesti zavisnosti: razvoj aktivnosti na prevenciji, lečenju, edukaciji i istraživanjima u zemljama Balkana. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015; p. 418-427

Snežana Alčaz. Pušenje kao bolest zavisnosti – supstancijalna teorija. In: Dimitrije Milovanović, Slavko Sakoman, Jovan Mićić, Ivan Dimitrijević. Bolesti zavisnosti. Evropski centar za mir i razvoj (ecpd) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, 2004; p. 199-205

Nazad