radiolog


Dr Vučković je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. godine.
Specijalista je radiologije.
Iskustvo je stekla u Gradskoj bolnici na Zvezdari, u Beogradu, u bolnici Hospital „Santa Maria” u Lisabonu. Radila je na Institutu za onkologiju i radiologiju pri Kliničkom centru Srbije i kao konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu. 

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • klasičnu radiologiju
  • mamografiju
  • ultrazvuk vrata, mekih tkiva i tiroide, dojki i aksila, abdomena, male karlice i ingvinuma

Autor je i koautor mnogih stručnih tekstova, među kojima se izdvajaju:

Autorska monografija: „Imidžing dijagnostika fokalnih lezija u jetri”
Koautor: „Hirurgija aorte”, redaktor Lazar Davidović, Beograd 2015
Koautor: „Multimodality imaging in the Assesment of Cardiac Lymphoma Presented as New-Onset Atrial Fibrillation”, 2010

Nazad