spec. ginekologije, specijalista infertiliteta i fertiliteta

dr Tatjana Blagojević

Dr Blagojević je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2003. godine.
Specijalista je ginekologije i akušerstva sa supspecijalizacijom iz steriliteta i infertiliteta.

Radi na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, a bila je konsultant Doma zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

 • sve vrste ginekoloških pregleda, intervencija i operacija
 • tumačenje laboratorijskih analiza i postavljanje dijagnoze
 • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
 • savete i preporuke za dalju terapiju
 • ultrasonografske preglede
 • kolposkopske preglede
 • amniocentezu
 • laparoskopske i histeroskopske intervencije
 • savetovalište za probleme infertiliteta
 • endokrinološko-ginekološko savetovalište
 • uroginekološke intervencije
 • kompletna dijagnostika i priprema za IVF, lečenje steriliteta.

Dr Blagojević je autor i koautor mnogih stručnih radova, među kojima se ističe:

Blagojević, T., Bila, J., Spremović, S. (2007). Outcome of pregnancies complicated by hypothyroidism in mothers. Journal of Perinatal Medicine 35/2: 120.

Član je Udruženja ginekologa-onkologa Srbije i Srpske uroginekološke asocijacije.

Nazad