dijetolog


Dr Stanković je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1997. godine.
Specijalista je higijene i medicinske ekologije, kao i ishrane zdravih i bolesnih ljudi. 

Za svojih bezmalo 20 godina stručnog iskustva, radila je u Institutu za patologiju VMA, kao predavač na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, i u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • preglede zdravih i bolesnih ljudi
  • određivanje BMI (indeksa telesne mase) i vršenje antropometrijskih merenja
  • tumačenje laboratorijskih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju i dijetetski režim kod zdravih i bolesnih ljudi
  • preporuke za individualni način ishrane i stila života