kardiolog


Dr Cvetković Vidić završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1972. godine.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. 

Dugogodišnje radno iskustvo stekla je na Institutu za kardiovaskularne bolesti pri Kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Bila je konsultant Doma zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • kardiološke preglede
  • tumačenje laboratorijskih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • ultrazvuk srca i krvnih sudova srca
  • kolor-dopler krvnih sudova srca

Zvanje primarijusa stekla je 1987. godine.

Nazad