dečiji kardiolog

Dr Ninić Rakić završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996. godine.

Specijalista je pedijatrije sa supspecijalizacijom iz kardiologije.

Radi na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”, gde je šef Odseka za neinvazivnu funkcionalnu kardiološku dijagnostiku.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • pedijatrijske kardiološke preglede
  • dijagnostikovanje i lečenje dečijih kardioloških oboljenja
  • ultrazvuk srca kod dece
  • dijagnostikovanje, tretman i praćenje dece sa aritmijama

Posebna sfera interesovanja: ultrazvučna dijagnostika, aritmologija sa testom opterećenja.

Kao autor i koautor objavila je preko 60 radova i apstrakata u domaćim i stranim časopisima iz oblasti dečije kardiologije. Autor je više poglavlja iz oblasti kardiologije u knjizi „Problemi u pedijatriji” i koautor u poglavljima vezanim za poremećaje srčanog ritma kod dece u udžbeniku za poslediplomsko usavršavanje lekara iz oblasti pedijatrije.

Dr Ninić Rakić obavlja preglede na engleskom jeziku.

Nazad