opšti i ortopedski hirurg


Dr Petrović je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1973. godine.
Specijalista je opšte hirurgije i ortopedske hirurgije sa traumatologijom. 

Dugogodišnje radno iskustvo stekao je, između ostalog, u Dispanzeru medicine rada PTT, kao i u Kliničko-bolničkom centru Zemun, gde je deset godina bio načelnik Odeljenja ortopedije sa traumatologijom. Radio je u Domu zdravlja „Clinicanova” kao konsultant.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • opšte hirurške preglede pacijenata
  • ortopedske i traumatološke specijalističke preglede pacijenata
  • manje ambulantne hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji

    – odstranjivanje manjih mekotkivnih tumora kože, skidanje uraslog nokta na palcu noge, incizije apscesa, obradu i previjanje rana i manjih opekotina, punkcije zgloba kolena i intrartikularnu aplikaciju leka, infiltracione blokade, manuelnu repoziciju iščašenja ramena, lakta, čašice kolena, prstiju šake

  • gipsanu imobilizaciju posle repozicije preloma kosti i iščašenja zgloba

Dr Petrović je aktivni učesnik velikog broja domaćih i stranih stručnih kongresa sa tematikom iz oblasti hirurgije, ortopedije, traumatologije i sportske medicine.

Nekada je slobodno vreme voleo da provodi u izradi ikona na drvetu.
Dr Petrović govori engleski jezik.