pulmolog


Dr Grubor Urošević završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 1982. godine.

Specijalista je pulmologije sa supspecijalizacijom iz fizikalne rehabilitacije kardio-respiratornih oboljenja.

Tokom 40 godina radnog iskustva, radila je na Klinici za plućne bolesti i Medicinskom fakultetu u Sarajevu.
U Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu bila je načelnik Odeljenja za kardiologiju, dnevnu bolnicu i fizikalnu rehabilitaciju.
Radila je kao konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata: 

  • sve vrste pulmoloških pregleda
  • očitavanje RTG snimaka
  • interpretiranje spirometrije
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju

Dr Grubor Urošević je dugogodišnji član Saveta i Upravnog odbora Zavoda za plućne bolesti.
Predaje u školi astme i zaštite od tuberkuloze, kao i u školi odvikavanja od pušenja.
Aktivni je učesnik na domaćim, evropskim i svetskim kongresima i seminarima iz oblasti pulmologije.

Nazad