onkološki hirurg

Prim. dr Prekajski završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1971. godine.

Specijalista je opšte hirurgije. Iz oblasti onkološke hirurgije, edukovao se u okviru ESSO organizacije, kao i na Onkološkom Institutu u Moskvi (VONC) i Royal Marsden bolnici u Londonu.

Radnu karijeru započeo je u medicinskom centru u Senti, da bi u toku specijalizacije prešao u Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu (IORS), gde  je bio šef odeljenja za dojku, načelnik odeljenja hirurgije dojke i klinički savetnik.

U Opštoj bolnici „Aurora“ prim. dr Prekajski se bavi dijagnostikom i hirurškom terapijom tumora dojke.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

  • preglede kod onkoloških pacijenata
  • preglede dojki
  • postavljanje indikacija za dalju dijagnostiku
  • predlog i izvođenje terapijskih postupaka i procedura
  • punkcije dojke
  • druge hirurške intervencije iz oblasti onkološke hirurgije

Zvanje primarijusa stekao je 1984. godine, a doktorirao je 1988. Tokom godina rada na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u ulozi mentora edukovao je brojne generacije mladih hirurga.  Bio je nosilac projekta „Rana detekcija nepalpabilnih lezija dojke i njihovo lečenje“ pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju. Učestvovao je u izradi Protokola za lečenje malignih tumora dojke.

U dugogodišnjem radu dobio je više zahvalnica, plaketa i diploma Srpskog lekarskog društva. Objavio je ukupno 78 stručnih radova,  kao nosilac ili saradnik. Učestvovao je na mnogim domaćim i svetskim kongresima, simpozijumima i  drugim stručnim skupovima.

Ljubitelj je reke, mora i planina.

Govori engleski i mađarski jezik, a služi se nemačkim.

Nazad