reumatolog

Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. godine.

Specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije sa supspecijalizacijom iz reumatologije.

Dugogodišnjim usavršavanjem u Rusiji stekla je iskustvo u primeni laseroterapije.

Dr Stojanović ima preko 30 godina radnog iskustva, od čega je 7 godina usavršavala znanja na Institutu za reumatologiju u Moskvi. Poslednjih godina je pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad i edukaciju na Institutu za rehabilitaciju i predsednik Stručnog saveta.

U opštoj bonici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • specijalističke preglede iz oblasti reumatologije i fizijatrije
  • postavljanje indikacija za dalje dijagnostičke metode
  • savete i preporuke o daljem lečenju/terapiji
  • ultrazvuk muskuloskeletnog sistema
  • osteodenzitometriju – merenje koštane gustine DEXA metodom
  • intraartikularne i periartikularne aplikacije lekova pod kontrolom ultrazvuka
  • Gostovala je po pozivu na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima. Ima preko 170 naučnih radova, objavljenih u poznatim medicinskim časopisima. Autor je patenta za originalnu metodu terapije laserom bolesnika sa reumatoidnim artritisom, koji je odobren 1997. godine u Zavodu za patente Ruske federacije.

    Nazad