kardiolog

photo
Dr Draganić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1990. godine.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije.

Radi u kabinetu za ehokardiografiju Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, gde je i šef Odseka za prijemnu i ambulantnu delatnost Dijagnostičko-polikliničke službe. Bila je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • sve vrste kardioloških pregleda
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacije za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • transtorakalni ultrazvuk srca i krvnih sudova srca
  • kolor-dopler krvnih sudova srca

Zvanje primarijusa dr Draganić je stekla 2015. godine.