opšti hirurg

image

Prim. dr Miloš Popović završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1990. god.

Specijalista je opšte hirurgije i magistar hirurške anatomije.

Dr Popović radio je na odeljenju Opšte hirurgije Urgentnog Centra KCS. U Prvoj hirurškoj klinici KCS radio je na odeljenju Opšte hirurgije, a potom na III odeljenju za hirurgiju debelog creva i anusa. Postao je načelnik dnevne bolnice za prevenciju i rano otkrivanje tumora debelog creva KCS, 2016.godine.

U opštoj bolnici “Aurora” njegov posao obuhvata:

  • konsultativne specijalističke preglede bolesti debelog creva i analnog otvora
  • dijagnostičke kolonoskopije
  • kolonoskopije sa polipektomijom
  • laparoskopske i klasične operacije na trbušnim organima, na debelom crevu i anusu.

U sfere interesovanja dr Popovića spadaju: hirurgija debelog creva i analnog otvora, opšta hirurgija, laparoskospska hirurgija organa za varenje, kolonoskopska dijagnostika, endoskopska hirurgija (kolonoskopsko uklanjanje polipa debelog creva).

Prim. dr Popović je jedan od osnivača Društva Koloproktologa Jugoslavije (1997.) a član je Evropske asocijacije koloproktologa (ESCP).

Autor i koautor je mnogih publikacija.

Prim. dr Popović obavlja preglede na engleskom.

Nazad