pedijatar, neurolog


Prof. Nikolić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 

Specijalista je pedijatrije sa supspecijalizacijom iz neurologije.

Doktorirao je 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2017. godine vanredni je profesor na predmetu Pedijatrija.Bio je zaposlen na Neurološkom odeljenju Univerzitetske dečije klinike „Tiršova”.
Trenutno je stručni konsultant za pedijatrijsku neurologiju na Institutu za neonatologiju. Radi i kao stručni konsultant (ekspert) pri Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

• pedijatrijske neurološke preglede
• utvrđivanje indikacija za detaljnije dijagnostičke procedure
• tumačenje elektroencefalografskih rezultata
• tretman epilepsije kod dece

Prof. Nikolić je učestvovao u kliničkim studijama i naučnim projektima iz oblasti dečije neurologije i epileptologije.

Autor je i koautor radova koji su objavljivani u stručnoj literaturi.

Član je mnogih stručnih udruženja, uključujući Evropsku akademiju neurologije i Internacionalnu ligu protiv epilepsije.

Nazad