ortoped


Profesor Vučetić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. godine.
Specijalista je ortopedske hirurgije sa traumatologijom.
Usavršavao se u Austriji, Holandiji i Francuskoj. 

Radio je kao šef Odeljenja za rekonstruktivnu hirurgiju pri Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije i šef dežurne ekipe Ortopedije u Urgentnom centru. Bio je načelnik Odeljenja za infekcije koštano-zglobnog sistema pri Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Srbije. Radio je kao konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • preglede pacijenata sa urođenim i stečenim poremećajima ekstremiteta
  • preglede pacijenata sa povredama i oboljenjima ekstremiteta
  • preglede pacijenata s komplikacijama povreda ekstremiteta (nesrasli prelomi, infekcije i defekti kostiju, zglobova i mekih tkiva)
  • preglede šake- kod problema sa mekim tkivima, frakture, iščašenja, distenzije, distorzije, povrede perifernih nerava
  • preglede stopala- kod oboljenja, povrede, smetnje, distorzije, preloma skočnog zgloba i kostiju stopala, kod burzitisa, čukljeva, savijenih prstiju, bolnog stopala
  • lečenje hroničnih rana, ulceracija, dekubitusa, osteomijelitisa, dijabetičnih ulceracija na stopalu
  • lečenje komplikacija dijabetesa na stopalu

U sferu posebnih interesovanja prof. Vučetića spadaju: mikro i rekonstruktivna hirurgija ekstremiteta, spoljašnja fiksacija, Ilizarovljeva tehnika, koštano-zglobne infekcije, dijabetično stopalo sa svim komplikacijama.

Profesor Vučetić je u odboru Evropskog žurnala ortopedske hirurgije i traumatologije (EJOS). Kao autor i koautor sarađivao je na velikom broju radova objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu stekao je 2014. godine. Trenutno je šef Katedre hirurgije sa anesteziologijom.

Profesor Vučetić govori engleski i ruski jezik.

Nazad