gastroenterohepatolog

Prof. Tomić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. godine.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz gastroenterohepatologije.

Tokom svoje karijere prof. Tomić je dao veliki stručni doprinos radu Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije. Bio je načelnik Odeljenja za interventnu ultrasonografiju. Trenutno obavlja funkciju zamenika direktora Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • gastroenterološke preglede
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • ultrazvuk abdomena
  • kolor-dopler krvnih sudova abdomena, posebno kolor-dopler portnog sistema
  • gastroskopiju
  • kolonoskopiju

Prof. Tomić je jedan od osnivača Kabineta za endoskopsku ultrasonografiju i Kabineta za Dopler ultrasonografiju u Kliničkom centru Srbije. Postao je jedan od ključnih članova tima za obuku lekara iz drugih medicinskih centara koji su zainteresovani za pomenute dijagnostičko-interventne procedure.

Autor je i koautor preko 180 naučno-stručnih radova.

U zvanje profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 2004. godine.

Nazad