neuropsihijatar


Dr Ocić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1968. godine.
Specijalista je neuropsihijatrije i neurologije 

Dodatno se usavršavala iz specijalističke oblasti u Moskvi, Ahenu, Minhenu i Milanu.

Tokom 40 godina staža u struci radila je na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, gde je bila i načelnik kliničkog odeljenja. Bila je redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i konsultant Doma zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njen posao obuhvata:

  • neurološke preglede
  • psihijatrijske preglede
  • neuropsihološku procenu

Dobitnica je mnoštva zahvalnica i povelja Srpskog lekarskog društva i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Udruženja studenata medicine i brojnih međunarodnih i domaćih kongresa.

Objavila je udžbenik „Klinička neuropsihologija”. Autor je i koautor mnogih stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.