endokrinolog

Prof. Trbojević je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz endokrinologije.

Tokom dugogodišnje karijere bio je načelnik Centra za štitnu žlezdu Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma pri Kliničkom centru Srbije. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.

 

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • endokrinološke preglede
  • tumačenje laboratorijskih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju
  • ultrazvuk štitne žlezde
  • punkciju štitne žlezde pod ultrazvučnom kontrolom

 

Autor je velikog broja naučnih radova objavljenih u priznatim domaćim i stranim časopisima. Učestvovao je na velikom broju stručnih kongresa u zemlji i inostranstvu.

Slobodno vreme prof.  Trbojević voli da provodi na zanimljivim domaćim i svetskim destinacijama.

Nazad