dečiji kardiolog

image

Profesor Đukić završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1988. godine.

Specijalista je pedijatrije sa supspecijalizacijom iz kardiologije.

Redovni je profesor na katedri pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radi u Univerzitetskoj dečijoj klinici „Tiršova“.

U Opštoj bolnici „Aurora“ njegov posao obuhvata:

  • Pedijatrijske kardiološke preglede
  • Dijagnostikovanje i lečenje dečijih kardioloških oboljenja
  • Ultrazvuk srca kod dece
  • Dijagnostikovanje, tretman i praćenje pacijenata sa urođenim srčanim manama

Posebna sfera interesovanja: pedijatrijska kardiologija, ehokardiografija, kateterizacije srca, transkatetersko rešavanje urođenih srčanih mana. Član je društva kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa i Evropskog udruženja pedijatrijskih kardiologa.

Kao autor ili koautor je objavio preko 189 publikovanih stručnih radova. Oblasti naučno-istraživačke delatnosti Profesora Đukića su Doppler tkivna ehokardiografija i primena novih device-a u korekciji urođenih srčanih mana.

Profesor Đukić obavlja preglede na engleskom jeziku.

Nazad