opšti hirurg

Profesor Stanković je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 1979. godine.

Specijalista je opšte i onkološke hirurgije.

Usavršavao se u Centru za hepatobilijarnu hirurgiju i transplantaciju jetre „Paul Brousse” i Medicinskom fakultetu Paris-Sud u Parizu, kao i u SAD, Rusiji, Engleskoj, Norveškoj, Kini i Rumuniji.

Svojih 35 godina radnog iskustva stekao je na Vojnomedicinskoj akademiji Srbije.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • hirurške preglede
  • hirurške procedure na želucu, tankom i debelom crevu, u anorektalnoj regiji
  • hirurgiju kile trbušnih zidova i viseći trbuh
  • hirurgiju štitne i paraštitnih žlezda
  • hirurgiju dojke
  • ambulantnu hirurgiju
  • laparoskopsku hirurgiju

Uže oblasti rada kojima se bavi jesu hirurgija jetre, žučnih puteva i pankreasa, povrede trbuha.

Profesor Stanković je objavio preko 200 autorskih i koautorskih radova i učestvovao u pisanju nekoliko stručnih i naučnih knjiga. Dobitnik je više pohvala, povelja i ordena za vojne zasluge u JNA i Vojsci Srbije. Aktuelni je predsednik Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.

U slobodno vreme se rekreativno bavi fudbalom i planinarenjem.

Obavlja preglede na engleskom, francuskom i ruskom jeziku.

Nazad