specijalista neurologije i psihijatrije


Profesor Vranješ je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1970. godine.
Specijalista je neuropsihijatrije sa Univerziteta u Minsteru, Nemačka.

Tokom dugogodišnje karijere radio je kao načelnik Klinike za neurologiju Kliničko-bolničkog centra Zvezdara i kao konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • neurološke i psihijatrijske preglede
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju

U zvanje redovnog profesora Stomatološkog fakulteta u Beogradu izabran je 2002. godine.