endokrini hirurg

Prof. dr Živaljević završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1993. godine.

Specijalista je endokrine hirurgije.

Preko 25 godina radi u Centru za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, gde je bio i šef operacionog bloka sa jedinicom intenzivne nege.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • Sve vrste pregleda iz endokrinologije
  • Biopsije tiroidne žlezde
  • Operacije tiroidne žlezde i paratiroidnih žlezda

Prof Živaljević je stekao zvanje docenta 2012. godine. Takođe je zamenik šefa katedre endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i podpredsednik Republičke stručne komisije za endokrinu hirurgiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

On je jedan od osnivača i članova Skupštine nacionalnih delegata Evropskog Udruženja Endokrinih Hirurga (ESES).

Autor je monografije „Anaplastični karcinom štitaste žlezde“ i udžbenika „Hirurgija paratiroidnih žlezdi”, kao i više poglavlja u domaćim i inostranim udžbenicima. Kao autor ili koautor objavio je preko 200 naučnoistraživačkih radova.

U slobodno vreme Prof. dr Živaljević voli da putuje.

Nazad