urologProf. dr med. Džamić je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. godine.
Specijalista je urologije.
Stručno se usavršavao u Francuskoj, Austriji, Nemačkoj, Poljskoj i Grčkoj.

Radno iskustvo sticao je na Klinici za urologiju Kliničkog centra Srbije, čiji je sada direktor. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova”.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • urološki pregledi
  • ultrazvuk urogenitalnog sistema
  • ambulantne urološke intervencije
  • endoskopske preglede urogenitalnog sistema
  • urološke biopsije
  • TUR prostate
  • cirkumcizija
  • operacije varikocele,
  • operacije cistocele
  • operacije hipospadije

U zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakutetu u Beogradu izabran je 2012. godine.

Autor je i koautor preko 200 naučnih i stručnih radova iz oblasti urologije i uroginekologije. Aktivno učestvuje kao predavač na domaćim i međunarodnim skupovima.

Profesor Džamić je član Svetskog udruženja urologa (SIU), Evropske asocijacije urologa (EAU), Mediteranskog udruženja urologa (MAU), Balkanskog udruženja urologa i Odbora za tumore urogenitalnog trakta SANU.

Nazad