nefrolog


Profesor Kovačević je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1976. godine. Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz nefrologije.

U toku svoje dugogodišnje karijere radio je na Klinici za nefrologiju Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu i bio njen načelnik. Radio je u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu kao konsultant.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

  • preglede pacijenata sa nefrološkim oboljenjima i opšte internističke preglede
  • tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze
  • utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
  • savete i preporuke za dalju terapiju

Profesor Kovačević je stekao zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine.
Pokretač je i organizator podele donorskih kartica u Srbiji, kao i pokretač transplantacije bubrega na VMA u Beogradu.

Nazad