Cenovnik

 • Pregledi
 • Kućna poseta - Pregled lekara opšte prakse

  Centar grada

  12.000,00

  Periferija grada

  14.000,00

  Noću

  18.000,00

 • Kućna poseta - Pregled specijaliste

  Centar grada

  14.000,00

  Periferija grada

  16.000,00

  Noću

  18.000,00

 • Kućna poseta - Kontrolni pregled lekara opšte prakse

  Centar grada

  10.800,00

  Periferija grada

  12.600,00

 • Kućna poseta - Kontrolni pregled specijaliste

  Centar grada

  12.600,00

  Periferija grada

  14.400,00

 • Kućna poseta - Pregled pedijatra ili neonatologa

  Centar grada

  14.000,00

  Periferija grada

  16.000,00

  Noću

  18.000,00

 • Navedena cena za kontrolni pregled se odnosi na pregled učinjen u roku od 15 dana u odnosu na prethodni.

 • Dijagnostika
 • EKG na terenu

  2.000,00

  U okviru specijalističkog pregleda

  1.000,00

 • Ultrazvuk na terenu

  Centar grada

  16.000,00

  Periferija grada

  18.000,00

 • Color-doppler krvnih sudova na terenu

  Centar grada

  18.000,00

  Periferija grada

  20.000,00

 • Rentgen na terenu

  Centar grada

  11.600,00

  Periferija grada

  15.600,00

 • Elektromioneurografija (EMNG) na terenu

  24.000,00

 • Intervencije
 • Kućna poseta - Pregled urologa i plasiranje urinarnog katetera

  Centar grada

  16.000,00

  Periferija grada

  18.000,00

 • Kućna poseta - Zamena urinarnog katetera ili ispiranje od strane tehničara

  Centar grada

  5.000,00

  Periferija grada

  7.000,00

 • Kućna poseta - Pregled lekara sa davanjem klizme

  Centar grada

  19.000,00

  Periferija grada

  21.000,00

 • Kućna poseta - Davanje klizme od strane tehničara

  5.500,00

 • Kućna poseta - Previjanje od strane tehničara

  5.000,00

 • Kućna poseta - Kupanje pacijenta

  5.000,00

 • Terapija
 • Kućna poseta - Davanje intramuskularne injekcije

  Centar grada

  3.000,00

  Periferija grada

  4.000,00

  U produžetku kućne posete

  1.500,00

 • Kućna poseta - Davanje infuzije

  Centar grada

  5.000,00

  Periferija grada

  6.000,00

  U produžetku kućne posete

  3.500,00

 • Kućna poseta - Transfuzija u prisustvu lekara

  25.000,00

 • Cena krvnog derivata nije uključena.