Pravila za uzorkovanje krvi, urina i stolice za analizu

Analiza krvi

Dan pre pregleda potrebno je da uzimate lakšu hranu i da poslednji obrok bude 12 h pre davanja krvi za analizu. Izbegavajte cigarete. Dozvoljena je samo voda u periodu do uzorkovanja krvi. Pre davanja krvi, 48 h treba da izbegavate tešku fizičku aktivnost i alkohol. Ukoliko ste na redovnoj terapiji medikamentima, jutarnju dozu lekova uzmite odmah nakon vađenja krvi ili se konsultujte sa Vašim lekarom. Ukoliko dovodite dete u laboratoriju, pripremite ga psihički rečima prilagođenim njegovom uzrastu, šta može očekivati u laboratoriji. Rezultati se čekaju u zavisnosti od vrste analize.

Analiza urina

Uzorak urina koristi se namenska sterilisana bočica koja se kupuje u apoteci. Nakon adekvatne higijene, u bočicu treba „uhvatiti” prvu jutarnju mokraću, takozvani srednji mlaz (nekoliko trenutaka pošto ste počeli mokriti). Urin se dostavlja u laboratoriju najkasnije 2 h posle uzorkovanja. Do tada ga treba čuvati na hladnom mestu. Kod malih beba i dece uzorak se uzima na isti način u posebne kesice koje možete nabaviti u apotekama. Urinokulturu bi trebalo raditi pre antibiotske terapije ili korišćenja uroseptika. Ukoliko ste ipak započeli pomenutu terapiju, potrebno je da to naglasite laboratorijskom tehničaru. Rezultati se čekaju u zavisnosti od vrste analize.

Analiza stolice

Uzorak stolice se uzima u posebnu posudu koju možete nabaviti u apotekama. Potrebno je u posudu staviti uzorak veličine zrna graška, zajedno sa sluzavim i/ili krvavim delom stolice, ukoliko postoje. Da bi se potvrdilo ili isključilo prisustvo patogenih bakterija, obično je potrebno analizirati 3 uzastopna uzorka stolice, u konsultaciji sa lekarom.

Cenovnik

 • Opšte usluge
 • Uslužno vađenje krvi deci i odraslima

  200,00

  Ukoliko se uzorak nosi u drugu ustanovu

  500,00

 • Usluga vađenja krvi na terenu

  Centar

  1.000,00

  Periferija

  2.000,00

 • Hematologija i koagulacija
 • Krvna slika sa leukocitarnom formulom

  400,00

 • Sedimentacija eritrocita

  150,00

 • Retikulociti

  200,00

 • Eozinofili

  600,00

 • NK ćelije

  NK ćelije iz krvi

  5.400,00

  NK ćelije iz bioptata

  7.600,00

 • Krvna grupa + Rh faktor

  Određivanje krvna grupe i Rh faktora

  2.000,00

  Interreakcija

  1.500,00

  Coombs-ov test

  2.000,00

 • Koagulaciona vremena

  Vreme krvarenja

  150,00

  Vreme koagulacije

  150,00

  Protrombinsko vreme - PT

  350,00

  Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme - aPTT (INR)

  350,00

  Trombinsko vreme - TT

  350,00

 • D-dimer

  2.000,00

 • Fibrinogen

  250,00

 • Anti Xa (Heparin)

  2.000,00

 • Antitrombin

  2.000,00

 • Antitrombin III

  2.000,00

 • Protein C

  2.700,00

 • Protein S

  2.700,00

 • Faktor V Laiden (APCR-V)

  3.600,00

 • Antitela transfuziologija

  2.000,00

 • Trombofilija

  10.700,00

 • Elektroforeza hemoglobina

  3.000,00

 • Anemija
 • Gvožđe

  250,00

 • TIBC

  250,00

 • UIBC

  250,00

 • Feritin

  1.000,00

 • Transferin

  1.000,00

 • Haptoglobin

  1.000,00

 • Methemoglobin

  1.200,00

 • Elektroliti
 • Natrijum

  250,00

 • Kalijum

  250,00

 • Kalcijum

  250,00

 • Kalcijum jonizovani

  450,00

 • Hloridi

  250,00

 • Neorganski fosfat

  250,00

 • Magnezijum

  250,00

 • Litijum

  500,00

 • Cink

  1.000,00

 • Bakar

  700,00

 • Olovo

  2.500,00

 • Selen

  2.600,00

 • Biohemija
 • Osmolalitet

  720,00

 • CRP

  800,00

 • Urea

  250,00

 • Kreatinin

  250,00

 • Mokraćna kiselina

  250,00

 • Bikarbonati

  300,00

 • Amonijak

  1.400,00

 • Bilirubini

  Direktni bilirubin (Konjugovani)

  250,00

  Indirektni bilirubin (Nekonjugovani)

  250,00

  Ukupni bilirubin

  250,00

 • Proteini

  Ukupni proteini

  250,00

  Albumini

  250,00

  Elektroforeza proteina

  1.500,00

 • Mioglobin

  1.600,00

 • Stolica na okultno krvarenje - FOBT

  1.000,00

 • Fekalni kalprotektin (MPR8/14)

  3.900,00

 • Dijabetes
 • Određivanje glukoze (šećera)

  Glukoza

  250,00

  Glukoza iz prsta

  250,00

 • OGTT (0', 60', 120')

  OGTT

  1.000,00

  OGTT sa insulinima

  4.500,00

 • Insulin

  1.200,00

 • C-peptid

  1.200,00

 • HbA1c

  1.200,00

 • Anti-insulinska antitela

  1.500,00

 • GAD antitela

  2.000,00

 • Insulinska rezistencija

  1.200,00

 • Lipidini status
 • Holesterol

  250,00

 • HDL-holesterol

  250,00

 • LDL-holesterol

  250,00

 • Trigliceridi

  250,00

 • APO A1

  600,00

 • APO B

  600,00

 • Lipoprotein(a) - Lp(a)

  1.200,00

 • Faktor rizika

  100,00

 • Index ateroskleroze

  100,00

 • Enzimi
 • Aspartat aminotransferaza - AST (SGOT)

  250,00

 • Alanin aminotransferaza - ALT (SGPT)

  250,00

 • Gama glutamiltransferaza - gGT

  250,00

 • Alkalna fosfataza - ALP

  250,00

 • Laktat dehidrogenaza - LDH

  250,00

 • Kreatin kinaza - CK

  400,00

  CK

  400,00

  CK-MB

  400,00

  CK-MB (Hitan nalaz)

  2.000,00

  CK-NAC

  300,00

 • Troponin

  Troponin I

  1.300,00

  Troponin I (Hitan nalaz)

  2.000,00

  Troponin T

  1.300,00

 • "Brain natriuretic peptide" - BNP

  BNP

  3.200,00

  pro-BNP

  3.600,00

 • Kisela fosfataza - AP

  250,00

 • Prostatična kisela fosfataza - PAP

  350,00

 • Pankreasna amilaza

  500,00

 • α-Amilaza (Alfa amilaza)

  500,00

 • Lipaza

  500,00

 • Holinesteraza

  500,00

 • Vitamini
 • Vitamin B12

  1.000,00

 • Folna kiselina

  1.000,00

 • Vitamin D (ukupni)

  2.000,00

 • Hormoni
 • Trijodtironin

  Free T3 (fT3)

  1.000,00

  T3

  700,00

 • Tiroksin

  Free T4 (fT4)

  1.000,00

  T4

  700,00

 • Tiroidno-stimulirajući hormon - TSH

  700,00

 • Tireoglobulin - TG

  1.200,00

 • Antiela na TSH receptore

  2.400,00

 • Antitela na tireoglobulin - Anti-TG

  1.200,00

 • Anti-TPO antitela

  1.200,00

 • Paratiroidni hormon - PTH

  1.200,00

 • Antimilerov hormon

  2.000,00

 • Luteinizirajući hormon - LH

  900,00

 • Folikulostimulirajući hormon - FSH

  900,00

 • Estradiol

  900,00

 • Free Estriol

  1.200,00

 • Progesteron

  900,00

 • 17-OH progesteron

  1.800,00

 • "Sex hormone binding globulin" - SHBG

  1.200,00

 • Beta HCG

  Free β-hCG

  1.500,00

  β-hCG

  1.000,00

 • "Pregnancy-associated plasma protein A" - PAPPA-A

  1.500,00

 • Dehidroepiadrosteron sulfat - DHEA-S

  1.200,00

 • Androstendion

  1.200,00

 • Testosteron

  1000,00

 • Dihidrotestosteron - DHT

  2.500,00

 • Kalcitonin

  1.400,00

 • Prokalcitonin - PCT

  2.500,00

 • Beta CrossLaps - Beta CTx (Osteoporoza/Osteopenija

  1.500,00

 • Osteokalcin

  1.500,00

 • Kalcijumski test

  6.000,00

 • Adrenokortikotropni hormon - ACTH

  ACTH

  1.200,00

  ACTH Sinaktenski test

  16.000,00

 • Kortizol

  1.200,00

 • Aldosteron

  1.500,00

 • Adrenalin

  1.500,00

 • Noradrenalin

  1.500,00

 • Dopamin

  1.500,00

 • Metanefrin

  4.000,00

 • Normetanefrin

  4.000,00

 • Serotonin

  4.500,00

 • Melatonin

  7.140,00

 • Hormon rasta - hGH

  1.200,00

 • Prolaktin

  900,00

 • Gastrin

  2.500,00

 • Glukagon

  5.500,00

 • Eritropoetin

  2.000,00

 • Homocistein

  2.500,00

 • Histamin

  1.800,00

 • Diaminoksidaza - DAO

  1.800,00

 • Inhibin B

  1.700,00

 • Vazoaktivni intestinalni peptid - VIP

  4.600,00

 • Tumor markeri
 • CA 15-3 (Dojka)

  1.500,00

 • BRCA test (Dojka)

  86.400,00

 • CA 125 (Jajnik)

  1.500,00

 • HE 4 (Jajnik)

  3.000,00

 • CEA

  1.500,00

 • CA 19-9 (Debelo crevo)

  1.500,00

 • CA 72-4 (Želudac)

  1.500,00

 • AFP (Jetra, Testisi)

  1.500,00

 • NSE (Pluća)

  1.500,00

 • CYFRA 21-1 (Pluća)

  1.500,00

 • Hromogranin A (Karcinoid)

  2.300,00

 • S 100 protein (Melanom)

  3.600,00

 • PSA (Prostata)

  1.500,00

 • Free PSA (Prostata)

  1.500,00

 • ACE (Sarkoidoza)

  1.500,00

 • Imunologija
 • Antitela

  IgA antitelo

  1.000,00

  IgG antitelo

  1.000,00

  IgM antitelo

  1.000,00

  IgE antitelo

  1.000,00

 • Sistem komplemenata

  C3 komplement

  900,00

  C4 komplement

  900,00

 • Brzi testovi

  Brzi test na influencu

  1.440,00

  Brzi test SARS-CoV-2 (COVID-19)

  2.500,00

 • Paneli analiza

  Nutritivni panel

  5.000,00

  Inhalatorni panel

  5.000,00

  PCR na 6 sekualno prenosivih bolesti

  12.000,00

 • Coxackie virus - CV (Koksaki virus)

  Coxackie virus - IgM antitelo

  1.500,00

  Coxackie virus - IgG antitelo

  1.500,00

 • Adenovirus - ADV

  Adenovirus - IgM antitelo

  1.500,00

  Adenovirus - IgG antitelo

  1.500,00

 • Rubella virus - RV

  Rubella virus - IgM antitelo

  1.500,00

  Rubella virus - IgG antitelo

  1.500,00

 • Epstein–Barr virus - EBV

  Epstein–Barr virus - IgM antitelo

  1.500,00

  Epstein–Barr virus - IgG antitelo

  1.500,00

 • Citomegalovirus - CMV

  Citomegalovirus - IgM antitelo

  1.500,00

  Citomegalovirus - IgG antitelo

  1.500,00

 • Herpes simplex virus - HSV

  Herpes simplex virus 1/2 - IgM antitelo

  1.500,00

  Herpes simplex virus 1/2 - IgG antitelo

  1.500,00

 • Varicella zoster virus - VZV

  Varicella zoster virus - IgM antitelo

  1.500,00

  Varicella zoster virus - IgG antitelo

  1.500,00

 • Morbilli virus - MV

  Morbilli virus - IgM antitelo

  1.500,00

  Morbilli virus - IgG antitelo

  1.500,00

 • Virus humane imunodeficijencije - HIV

  HIV 1/2 antigen

  1.500,00

  HIV 1/2 antitela

  1.500,00

 • Hepatitis A - HAV

  Anti-HAV - IgM antitelo

  1.500,00

  Anti-HAV - IgG antitelo

  1.500,00

 • Hepatitis B - HBV

  HBs antigen

  1.500,00

  HBs antitelo

  1.500,00

  HBe antigen

  1.500,00

  HBe antitelo

  1.500,00

  HBc antitela - ukupna antitela

  1.500,00

  HBc antitela - IgM antitelo

  1.500,00

 • Hepatitis C - HCV

  HCV - ukupna antitela

  1.500,00

  HCV - Western-Blot

  8.800,00

  HCV - PCR analiza

  12.00,00

 • Helicobacter pylori

  Helicobacter pylori - IgA antitelo

  1.500,00

  Helicobacter pylori - IgG antitelo

  1.500,00

 • Borrelia burgdorferi (Lajmska bolest, Borelioza)

  Borrelia burgdorferi - IgG + IgM antitelo

  3.000,00

  Borrelia burgdorferi - IgM antitelo (WB)

  5.000,00

 • Chlamydia trachomatis (Hlamidija)

  Chlamydia trachomatis - IgM antitelo

  1.500,00

  Chlamydia trachomatis - IgG antitelo

  1.500,00

 • Toxoplasma gondii (Toksoplazmoza)

  Toxoplasma gondii - IgM antitelo

  1.500,00

  Toxoplasma gondii - IgG antitelo

  1.500,00

 • Bartonella henselae (Bolest mačjeg ogreba)

  Bartonella henselae - IgM antitelo

  4.080,00

  Bartonella henselae - IgG antitelo

  4.080,00

 • Mycoplasma pneumonie (Mikoplazma)

  Mycoplasma pneumonie - IgM antitelo

  1.300,00

 • Candida (Kandida)

  Candida - IgG antitelo

  1.900,00

 • Antineutrofilna citoplazmatska antitela - ANCA

  p-ANCA (anti-MPO)

  1.500,00

  c-ANCA (anti-PR3)

  1.500,00

 • Antikardiolipinska antitela - ACL

  ACL - IgM antitelo

  1.500,00

  ACL - IgG antitelo

  1.500,00

 • Antifosfolipidna antitela - APL

  APL - IgM antitelo

  1.500,00

  ALP - IgG antitelo

  1.500,00

 • Transglutaminska antitela - tTG

  tTG - IgA antitelo

  1.500,00

  tTG - IgG antitelo

  1.500,00

 • Antiglijadinska antitela - AGA

  AGA - IgA antitelo

  1.500,00

  AGA - IgG antitelo

  1.500,00

 • Anti-Saccharomyces cerevisiae antitela - ASCA

  ASCA - IgA antitelo

  1.700,00

  ASCA - IgG antitelo

  1.700,00

 • Antinuklearna anitela - ANA

  ANA

  1.500,00

  ANA na Hep2

  1.500,00

 • Reumatoidni faktor - RF

  800,00

 • Waaler-Rose test

  Waaler-Rose test

  800,00

  Waaler-Rose lateks test

  600,00

 • Lupus

  Lupusna anitela

  1.500,00

  Lupus antikoagulans

  1.500,00

 • Anti-CCP Antitela

  1.500,00

 • Anti ds-DNA antitela

  1.500,00

 • Anti-La antitela

  1.700,00

 • Anti-SSB/La antitela

  1.700,00

 • Anti-SSA/Ro anitela

  1.700,00

 • Anti-RNP/Sm anitela

  1.700,00

 • Antiglatkomišićna antitela - ASMA

  1.500,00

 • Antiretikulinska antitela - ARA (Celijakija)

  2.050,00

 • Antimitohondrijska antitela - AMA

  1.500,00

 • Anti-LKM anitela

  1.500,00

 • Anti-SLA/LP

  2.000,00

 • Ceruloplazmin (Mb. Wilson, Vilsonova bolest)

  1.200,00

 • Alfa 1 Antitripsin - A1AT

  1.200,00

 • Antistreptolizinski test - ASTO

  800,00

 • Metilentetrahidrofolat reduktaza - MTHFR (Hiperhomocisteinemija)

  3.600,00

 • Imunoelektroforaza

  3.200,00

 • Analiza na alergene - Ambrozija

  2.200,00

 • PCR Karotipizacija fetalnog tkiva

  18.000,00

 • Lekovi u krvi
 • Karbamazepin (Carbamazepine PR, Karbapin, Tegretol, Galepsin)

  1.200,00

 • Valproinska kiselina (Eftil, Valproix)

  1.200,00

 • Fenobarbital (Phenobarbiton)

  1.200,00

 • Levetiracetam (Keppra, Epilev, Zanida, Quetra, Lyvam)

  6.600,00

 • Lamotrigin (Lamictal, Lamotrix, Lamal)

  3.800,00

 • Panel droga u urinu

  Panel 5 droga u urinu

  2.600,00

  Panel 10 droga u urinu

  3.500,00

 • Urin
 • Celokupan pregled urina

  400,00

 • Proteini u urinu (Mikroalbuminurija)

  900,00

 • Mokraćna kiselina u urinu

  200,00

 • Pankreasna amilaza u urinu

  500,00

 • Analize 24h-urina

  Proteini

  500,00

  Klirens kreatinina

  500,00

  Klirens uree

  500,00

  Alfa amilaza

  500,00

  Metanefrin

  3.000,00

  Kalcijum

  400,00

  Fosfor

  400,00

 • Hormoni u urinu

  17-OH kortikosteroidi

  1.800,00

  17-ketosteroidi

  1.800,00

  Aldosteron

  1.500,00

  Kateholamini

  3.500,00

  Vanililmandelična kiselina - VMA

  1.500,00

  Adrenalin

  1.500,00

  Noradrenalin

  1.500,00

  Dopamin

  1.500,00

  Serotonin

  4.500,00

  5-hidroksi-indol-sirćetna kiselina - 5-HIAA

  1.800,00

  Free metanefrin

  4.500,00

  Normetanefrin

  4.000,00

 • Fenol u urinu

  3.500,00

 • Mikrobiologija
 • Mikrobiološke kulture

  Hemokultura

  2.500,00

  Urinokultura

  800,00

  Koprokultura

  800,00

  Sputum

  800,00

 • Brisevi

  Bris - Aerobne bakterije

  700,00

  Bris - Anaerobne bakterije

  1.350,00

  Bris - Gljivice

  850,00

  Ginekološki brisevi

  700,00

  Određivanje grupe vaginalnog sekreta

  500,00

 • Analize uzorka stolice

  Stolica na parazite

  1.500,00

  Stolica na gljivice

  800,00

  Stolica na Helicobacter pylori

  1.500,00

  Stolica na Clostridium difficile - Toxin A i B

  3.300,00

  Stolica na Adenovirus

  500,00

  Stolica na ROTA virus

  500,00

 • Analiza uzorka sperme

  Spermogram

  2.000,00

  Spermokultura

  800,00

 • Analiza punktata

  Analiza punktata - Antibiogram

  1.000,00

  Analiza punktata - Aerobne bakterije

  800,00

  Analiza punktata - Anaerobne bakterije

  1.400,00

 • Mikrobiološka analiza predmeta

  Bakteriologija CVK

  1.000,00

  Bakteriologija vrha urinarnog katetera

  700,00

 • Analiza na polno prenosive bolesti

  Analiza na Sifilis (Treponema pallidum) - TPHA test

  500,00

  Analiza na Sifilis (Treponema pallidum) - VDRL test

  500,00

  Analiza na Gonoreju (Neisseria gonorrhoeae, Gonococcus)

  600,00

  Analiza na Hlamidiju (Chlamydia trachomatis)

  1.500,00

  Analiza na Mikoplazmu (Mycoplasma hominis)

  1.500,00

  Analiza na Ureaplazmu (Ureaplasma urealyticum)

  1.500,00

  Analiza na Trihomonas (Trichomonas vaginalis)

  600,00

 • PCR analize

  PCR analiza krpelja na zaraženost

  3.900,00

  PCR HPV tipizacija

  15.000,00

  PCR analiza na Hlamidiju

  7.800,00

  PCR analiza na Mikoplazmu

  7.800,00

  PCR analiza na Ureaplazmu

  7.800,00

 • Histopatologija i citologija
 • PAPA (Papanicolaou) test

  2.000,00

 • Citološki uzorci

  2.000,00

 • Endoskopske biopsije

  5.000,00

 • EX Tempore biopsija

  16.500,00

 • Kiretmani

  5.500,00

 • Konizati

  5.000,00

 • Operativni materijal (do 5 kalupa i do 10 kalupa)

  13.500,00

 • Histopatološki nalaz

  5.500,00

 • Patohistologija PDL 1

  12.200,00

 • Imunohistohemija

  Imunohistohemija - 2 antitela

  11.000,00

  Imunohistohemija - 4 antitela

  17.250,00

  Imunohistohemija - 5-10 antitela

  23.170,00

  Imunohistohemija - 10-20 antitela

  28.320,00

  Imunohistohemija - više od 20 antitela

  36.000,00

 • Gasne analize
 • Gasne analize

  6.000,00