Alergija na penicilin predstavlja abnormalnu reakciju imunskog sistema na ovaj lek iz ove grupe antibiotika. Alergija na penicilin se razvija kada imunski sistem prepozna ovaj antibiotik kao štetnu supstancu, pa počne razvijati antitela. Budući da antitela oslobađaju svojevrsne supstance u organizmu, telo reaguje alergijskom reakcijom. Najčešći simptomi su:

 • Osip po koži

 • Koprivnjača

 • Svrab

 • Povišena temperatura

 • Otok

 • Gušenje

 • Svrab i suzenje očiju

U težim oblicima može doći do pojave anafilaktičkog šoka, što je životno ugrožavajuće stanje.

Od velikog je značaja podela prema vremenu koje je proteklo od unošenja leka do ispoljavanja alergijske reakcije. Alergijske reakcije se, prema tome, dele na rane, ubrzane i kasne.

 • Rane reakcije nastaju prvog sata od primene leka. Ove reakcije su najteže i mogu da se ispolje u vidu anafilaktičkog šoka, hipotenzije, edema larinksa, urtikarije, angioedema i odgovorne su za fatalne ishode.

 • Ubrzane reakcije nastaju između jednog i sedamdeset drugog sata od davanja leka. Od simptoma najčešće se javljaju urtikarija ili angioedem i edem larinksa.

 • Kasne reakcije nastaju sedamdeset dva časa od primene leka, a praćene su osipom, povišenom temperaturom i bolovima u zglobovima.

Pojava osipa nakon sedamdeset dva sata od primene, može da ukaže da osip nije posledica preosetljivosti, te zato nije kontraindikacija za primenu penicillina, ali je potreban oprez. Kasne reakcije životno ne ugrožavaju pacijenta, ali su indikativne i mogu dovesti do dodatne senzibilizacije organizma i intenzivnijih reakcija u budućnosti.

Alergija na penicilin se dijagnostikuje anamnezom, kliničkom slikom i nizom testiranja. Ukoliko se otkrije da je pacijent alergičan na penicilin, postoji rizik od toga da je alergičan i na neke lekove slične penicilinu, no to ne mora nužno biti slučaj. Jedini način da se organizam spreči od alergijskih reakcija na penicilin je izuzimanje ovog antibiotika iz primene u lečenju pacijenta.

Eksperti eksperti

Prof. dr

Aleksandra Prelić Popadić

Specijalista interne medicine

Alergolog

dr

Dimitrije Dimitrijev

Specijalista interne medicine

Alergolog

Cenovnik

Specijalistički pregledi

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00