Biopsija pleure (plućne maramice) je procedura prilikom koje se uklanja mali deo tkiva plućne maramice kako bi se utvrdio uzrok različitih bolesti plućne maramice ili pluća. Najčešće je to ispitivanje uzroka ponavljanih pleuralnih izliva, kao i zadebljanja ili tumorskih masa (ne nužno karcinom) pleure. Intervencija traje oko 30 minuta.

Kako se izvodi spirometrija?

Prvi korak je dezinfekcija dela kože na kojem se vrši biopsija, nakon čega se ubrizgava lokalni anestetik. Igla se uvodi kroz kožu do šupljine grudnog koša, ponekad i sa ultrazvučnim nadgledanjem, kako bi se što lakše definisalo mesto uzimanja uzorka.

Tokom samog uzimanja uzorka lekar će Vas zamoliti da pevate ili kažete "eee" kako bi se sprečio ulazak vazduha u grudni koš koji može dovesti do kolabiranja plućnog krila (pneumotorax).

Uglavnom se uzima više uzoraka tkiva, prilikom jednog uboda. Nakon završene intervencije, na mesto uboda se postavljaju gaza i zavoj.

Preporuka je da na proceduru dođete u pratnji i da tog dana ne idete na posao, kao ni da upravljate motornim vozilom.

Priprema

Pre same intervencije je potrebno pripremiti sledeće analize: krvnu sliku i koagulacioni status (vreme krvarenja i koagulacije, protrombinsko vreme), rendgenski snimak srca i pluća, kao i svu prethodnu medicinsku dokumentaciju.

U konsultaciji sa lekarom! privemeno treba obustaviti uzimanje antikoagulantne terapije (Aspirin, Plavix, Clopidix, Farin, Sincum, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Fraxiparin, Fragmin, Clexane), ukoliko je uzimate.

Mogući rizici

Biopsija pleure može biti neprijatna, ponekad i bolna. U retkim situacijama može doći do krvarenja ili kolapsa pluća.