Pregled kod gastroenterologa

Digitorektalni pregled

Ultrazvuk abdomena

Nativni snimak abdomena

Gastroskopija

Kolonoskopija

Anoskopija sa proktološkim pregledom

Biopsija jetre

Punkcija ascita (paracenteza)