Pregled kod hematologa

Punkcija (aspiracija) i biopsija koštane srži