Punkcija i biopsija koštane srži jesu dijagnostičke procedure prilikom kojih se uzima deo koštane srži i šalje na laboratorijsku analizu. Izvode se u okviru iste procedure i traju oko 30 minuta.

Kada se rade?

Ove procedure se rade kada postoji sumnja na bolesti koje zahvataju koštanu srž ili kost oko nje, te kako bi se procenio stadijum razvoja određenih bolesti i patoloških stanja (anemija, leukopenija, leukocitoza, leukemija, trombocitopenija, trombocitoza).

Punkcija i biopsija se mogu raditi i u slučaju postojanja nejasnog febrilnog stanja, odnosno nejasnog uzroka povišene telesne temperature.

Osim toga, mogu se raditi u cilju praćenja efikasnosti terapije.

Priprema

Pre ovih intervencija nije neophodna posebna priprema.

Ukoliko uzimate neku redovnu terapiju, posebno antikoagulantne lekove (sprečavaju zgrušavanje krvi), obavestite Vašeg lekara.

Način izvođenja

Intervencija se radi u lokalnoj ili kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji. Prilikom lokalne anestezije nećete osećati bol, ali ćete biti svesni, dok tokom izvođenja procedure u kratkotrajnoj opštoj anesteziji nećete biti svesni.

Prvo se radi punkcija, zatim biopsija koštane srži.

Na mestu izvođenja punkcije najpre se dezinfikuje koža, a onda lekar napravi rez i ubacuje iglu koja kroz kost prolazi do koštane srži.

Pomoću šprica na drugom kraju igle izvlači se tečni deo koštane srži, kada se može osetiti kratak bol ili peckanje. Ovom prilikom se može uzeti više uzoraka koštane srži ukoliko je to potrebno.

Na kraju procedure se izvlači igla, lekar napravi blag pritisak na mestu punkcije i postavljaju se gaza i zavoj.

Ako je procedura rađena u lokalnoj anesteziji, možete se veoma brzo vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Ukoliko je punkcija rađena u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji, preporuka je da prilikom izlaska iz bolnice imate pratnju i da 24 h nakon procedure ne upravljate motornim vozilom.

Takođe, u naredna 24 h ne smete kvasiti ni skidati zavoj koji je postavljen.

Dva dana posle procedure izbegavajte fizički napor.

Nedelju dana nakon uzimanja biopsije možda ćete osećati blaži bol i/ili nelagodnost na mestu intervencije.

Potencijalni rizici

Neke od retkih komplikacija mogu biti krvarenje, infekcija, probijanje grudne kosti ili nelagodnost na mestu punkcije/biopsije.

Ukoliko se pojavi krvarenje koje spontano ne prestaje, groznica, temperatura, crvenilo ili otok duže vreme nakon procedure, odmah se obratite našem medicinskom timu.

Kontaktirajte nas

Putem telefona:

Ili nam pošaljite poruku popunjavanjem polja ispod:
Cenovnik

 • PUNKCIJA (ASPIRACIJA) KOŠTANE SRŽI

  USLUGA CENA
  Punkcija (aspiracija) koštane srži 35 000
  Usluga obuhvata izvođenje punkcije koštane srži u anesteziji. Pregled lekara i laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
 • BIOPSIJA KOŠTANE SRŽI

  USLUGA CENA
  Biopsija koštane srži 35 000
  Usluga obuhvata izvođenje biopsije koštane srži u anesteziji.Pregled lekara i laboratorijske analize se naplaćuju po postojećem cenovniku.
Nazad