Pregled kod kardiologa

EKG (Elektrokardiogram)

Ultrazvuk srca (Ehokardiografija)

24-satni holter krvnog pritiska

Ergometrija

24-satni holter EKG-a