Pregled kod nefrologa

Ultrazvuk urinarnog sistema sa kolor-doplerom